Vijeće ministara donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH

0
5

Vijeće ministara BiH je još u januaru ove godine utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu i uputilo ga Predsjedništvu BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2019. godine u iznosu 237.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH sukladno Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i medunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će u saradnji s Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremiti ovu odluku za potpisivanje i objavu u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je još u januaru ove godine utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu i uputilo ga Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje.

(Izvor:fokus.ba)