Organizatori Bh. povorke ponosa objavili upute za učesnike: “Ne nosite oružje”

0
4

Organizatori povorke ponosa u Sarajevu objavili su upute za učesnike

Povorka će biti održana 8. septembra 2019. u Sarajevu, s početkom u 12:00 sati. U osigurani prostor Povorke ćete moći ući samo na jedan ulaz iz Ulice Kulovića od 11:00 do 12:00 sati, gdje će svi učesnici i učesnice morati proći sigurnosnu kontrolu. Ulaz će biti zatvoren tačno u 12:00 sati, nakon čega nikome neće biti dozvoljeno da uđe na povorku. Neće biti moguće naknadno se uključiti u povorku na nekom drugom mjestu.

Na ulazu će vas dočekati redari i redarke (osobe s narandžastim prslucima). Sve osobe koje budu ulazile u osigurani prostor povorke će biti pregledane od strane službenih lica, kako bi se spriječili eventualni pokušaji unošenja bilo kojeg sredstva ili predmeta koji mogu ugroziti sigurnost učesnika i učesnica.

Radi što brže i efikasnije sigurnosne kontrole, molimo vas da dođete što ranije, te da sa sobom nosite što manje ličnih stvari. Molimo da ne nosite flaše sa pićem, makaze, pribor za nokte, dezodorans, biber sprej ili neko drugo sredstvo za samoodbranu, te bilo koji predmet kojim je moguće nanijeti tjelesne povrede ili ugroziti sigurnost učesnika i učesnica povorke, jer će isti biti oduzet od strane redarske službe prilikom pregleda.

Flaše s vodom će biti osigurane i moći ćete ih uzeti na početku povorke.

Preporučujemo da do ulaska u osiguranu zonu ne nosite nikakva prepoznatljiva LGBTIQ obilježja, da ista eventualno spakujete u ruksak ili neprozirnu kesu do ulaska u povorku. LGBTIQ zastave i ostali materijali će biti dostupni na početku rute.

TRANSPARENTI

Ako imate bilo koju vrstu materijala koju želite da nosite sa sobom tokom same povorke, molimo Vas da nas unaprijed kontaktirate na adresu info@povorkaponosa.ba. Materijale mogu unijeti samo organizatori/ce, stoga svi materijali moraju biti dostavljeni Organizacionom odboru najkasnije do 7. septembra. Ukoliko ponuđeni materijali – uključujući eventualne zastave, majice i sl. – svojim porukama na bilo koji način krše zakone BiH, pozivaju na nasilje, te nisu u skladu sa vrijednostima Bh. povorke ponosa (više o vrijednostima i principima povorke), isti neće moći biti istaknuti tokom same povorke. Transparente ili druge materijale možete preuzeti nakon što prođete sigurnosnu kontrolu, na početku povorke.

ODLAZAK SA POVORKE

Po završetku službenog programa Bh. povorke ponosa (šetnje, govora članova i članica Organizacionog odbora) imajte na umu da ove godine nije planiran prateći zabavni program.

Tokom okupljanja, za vrijeme same povorke, te prilikom razilaženja, molimo Vas da pažljivo slijedite instrukcije policije, zaštitara/ki, te redara/ki.

Izvor: Fokus.ba